Радиостанция: DJ-V446

ВОДОНЕПРОМОКАЕМ КАЛЪФ

Моделът е с грапав поликабонатен дизайн с водонепромокаемо тяло съвместимо със стандарта IPX7(издържа до 1м под вода за 30 мин)

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАБЕЛНА ВРЪЗКА

Памет данните и операционните параметри могат да бъдат трансферирани от един главен приемопредавател до друг(вторичен).

СКАНИРАЩИ ФУНКЦИИ

Сканиращата функция автоматично търси приемащите сигнали.Има три вида сканиращи функции:Channel, Memory, Tone.

ИЗБИРАТЕЛНО ПОВИКВАНЕ

За комуникиране само с избрани станции,обикновенно се използва Tone Squelch(тон на срязване).Тази функция незаглушава squelch,само когато е прибавен сигнал с приети честоти на един от 39 CTCSS тона.

СИГНАЛЕН/ TONE BURST ТОН

Сигналния тон поражда ясен тон и го предава вместо глас.Tone-Burst функцията поражда ясен тон за достъп до Европейските повторители.

LCD ЕКРАН

Приемопредавателя е със задносветещ голям буквено-цифров дисплей.

Документация към продукта:

DJ-V446