За нас

Телком Инженеринг ООД е първата частна българска компания в областта на телекомуникациите, създадена през юни 1990. Телком Инженеринг ООД е сертифицирана по ISO 9001:2015.

Нашата дейност

Дейността на фирмата е директен внос, оторизирано разпространение, проектиране, разработване и инсталация на радиокомуникационни системи, пълен инженеринг, техническо поддържане, оторизиран гаранционен и извънгаранционен сервиз.

Нашата цел

Нашата цел е да бъдем Ваш партньор в стратегическото развитие на модерни телекомуникационни мрежи и системи, предлагайки нашето "know how” в областта на глобалните телекомуникации, което сме придобили през годините. Интегрирайки продуктите на нашите стратегически партньори, ние се стремим да задоволим нуждите на нашите клиенти като открием и реализираме най-подходящото за тях решение.

Нашият опит

Нашият екип има повече от 25 години опит в областта на критичните комуникации. Ние изградихме първата TETRA мрежа на Балканския полуостров, както и първата широколентова система за предаване на данни от типа "точка - много точки" в България. Осъществили сме много други проекти и инженерни решения, които са доказателство за професионализма и новаторското мислене, които притежаваме.

Нашите умения

Нашите умения са плод на дългогодишния ни опит в областта на комуникациите и се състоят в прецизното реализиране на всеки един етап от цялостния проект, а именно:

 • Подготовка на документи;
 • Управление на проекти;
 • Планиране;
 • Проектиране;
 • Избор на оборудване;
 • Инсталация;
 • Настройка;
 • Програмиране;
 • Проверка на оборудването;
 • Поддръжка;
 • Обучение.

Нашият екип

Нашият екип се състои от специалисти с многодишен опит, познания и хъс за нови постижения, прилагане на нови технологии, продукти и знания. Повечето от нашите инженери са преминали обучение в нашите стратегически партньори - AVIAT NETWORKS, AIRBUS Defence and Space, ATDI, Icom, Alinco, Rohill, AOR, JRC, PHONAK Communications. Редовно участват в семинари и конференции, посещават изложби за радио и телекомуникационно оборудване.

Нашият подход

Подходът, който прилагаме в реализирането на нашите бизнес начинания се състои в:

 • Работа със стратегически партньори;
 • Предлагане на най-съвременните решения;
 • Разбиране потребностите на нашите клиенти;
 • Коректност в бизнес отношенията;
 • Обучение на нашите клиенти.

Нашата отговорност

Ние вярваме, че отговорността е основният фактор за позитивната дейност - отговорност не само в бизнеса, но и към обществото като цяло.