Партньори


TETRA системи 

Цифрово радиорелейно оборудване от 5 GHz до 72 GHz

Радиооборудване - VHF/UHF/HF, Marine Band, Air Band, PMR446 и аксесоари

ATDI

Софтуер за радиопланиране

DIAMOND ANTENNA

Антени, дуплексни филтри, гръмозащити, КСВ метри и други

SIRIO  

Антени

ELTECH

Системи за запис и възпроизвеждане на телефонни разговори

Phonak Communications AG

Професионални комуникации в сферата на сигурността и обществената безопасност