RG-58

 

 

Тип

 

Вътрешен проводник - материал, конструкция

 

Изолация - материал, диаметър

Външен проводник - материал, покритие

min

 

Външна обвивка

 

Вълново съпротив- ление

Капа- цитет

 

max

Изпитва- телно напреже- ние

max

 

 

Затихване при честота

Диаметър

Материал

 

бр. х mm

mm

%

mm

-

pF/m

kV

MHz

dB/100m

RG 58/U TC 19x0,18 FPE 2,95 TCB 95 5 PVC 50 ± 3 85,3 5

50

100

200

400

900

12,1

15,7

24,6

32,8

50,9