- Инсталация и преинсталация на Windows;

- Инсталация и конфигуриране на софтуер;

- Инсталация на драйвери;

- Настройка и инсталация на всякакви компютърни устройства и периферия;

- Откриване и отстраняване на хардуерни проблеми;

- Диагностика и поддръжка.