Компютърният хардуер представлява съвкупността от всички, както физически компоненти на компютъра, така и от всички периферни устройства като монитор, мишка, принтер, клавиатура и др.