"Телком Инженеринг" ООД предлага оригинални операционни системи, софтуери и решения за всички предизвикателства, които срещате в своя бизнес и организация.