Решения

 

  Малогабаритните трактори "Кубота" са подходящи за:

  •   Малки и средни ферми 
  •   Лозаро-овощарство
  •   Оранжерийно производство
  •   Строителни фирми(услуги)